Partij ‘Trots op Breda’ recht door zee


‘Trots op Breda’, afgekort ‘Trots’, is een politieke partij die sinds 2010 opkomt voor de belangen van inwoners in de gemeente Breda. Onze formule is ‘niet rechts, niet links, maar recht vooruit. Wij hebben een groot sociaal hart bij het ondersteunen van inwoners die het echt nodig, maar zijn streng bij het handhaven van de leefbaarheid.


‘Trots’ schuift graag aan bij dorps- en wijkraden, wijkplatforms en verenigingen, maar ook bij Breda begroot en bij de thema- en inspiratietafels van Breda laten wij van ons horen. ‘Trots’ is een partij van luisteren en van kritisch bevragen. 

Wij controleren of inwoners, onder wie ouderen en jongeren, de hulp krijgen die zij nodig hebben. Veel tijd en energie steken wij in het beantwoorden van uw vragen. Graag wijzen wij inwoners de weg binnen de ambtenarij. ‘Trots’ is een partij die in elk politiek debat opkomt voor inwoners. Volksvertegenwoordiging is voor ons een serieuze zaak.


‘Trots’ moedigt alle politieke partijen en ambtenaren aan om te luisteren naar wat nodig is en wat de wensen zijn. Daarbij gaan wij vraag gestuurd te werk. Wij stimuleren de invloed van inwoners via wijkplannen buurtbegrotingen, buurtrechten en wijkplatforms. Wij dagen hen uit mee te doen aan het nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad, het BredaasBeraad.


‘Trots op Breda’ gaat uit van het goede in de mens. Wij stimuleren maatregelen die werkzoekenden toe leiden naar een betaalde baan en hebben vertrouwen in het persoonlijke plan van inwoners om uit de bijstand te komen. Wij bevorderen omscholing en ‘een leven lang leren’.


Ook geeft ‘Trots’ graag de ruimte aan ontwikkelingen die leiden tot een oplossing van de krapte op de woningmarkt en dus de doorstroming bevorderen. ‘Trots’ werkt daarom samen met inwoners uit de gemeente om een nieuwe omgevingsvisie te ontwikkelen.


‘Trots op Breda’ een partij die trots is op haar inwoners, op haar wijken en dorpen, op haar binnenstad en haar sportverenigingen. ‘Trots’ is ook trots op haar studenten en opleidingen, trots op alle mantelzorgers en vrijwilligers, trots op ondernemers en creatieve geesten en trots op de Bredase cultuur en op onze burgemeester.


Wij zijn ‘Trots’. U ook?