Directe democratie

  

Trots op Breda is een politieke partij die sinds 2010 opkomt voor de belangen van inwoners in de gemeente Breda. Trots moedigt inwoners aan om mee te doen aan de sociale democratie in de buurt en Trots schuift zelf ook graag aan bij dorpsraden, wijkraden, wijkplatforms en buurtbegrotingen. Trots moedigt inwoners aan om deel te nemen aan het nieuwe vergadermodel het “Bredaas beRaad” en zelf agendapunten aan te dragen!


Trots wil graag de expertise van inwoners gebruiken om betere beslissingen te nemen. Om beter aan te sluiten bij de ervaringen van gebruikers. Trots streeft er naar om inwoners meer invloed te geven op de besluitvorming! Dus niet enkel 1 x in de 4 jaar op één persoon van een bepaalde partij stemmen, maar een doorlopend proces van invloed op ‘wat’ er gaat komen!


De “instrumenten” die hier nu voor worden gebruikt zijn wijkplannen, wijkdeals, wijkplatforms, buurtbegrotingen en het Bredaas beRaad. Van Trots mag dit worden uitgebreid met digitale democratie waarmee inwoners op een website ideeën kunnen aandragen, onderling kunnen verbeteren en in stemming kunnen brengen. Het idee met de meeste stemmen wordt dan als een agendapunt op het Bredaas beRaad gezet. Bij grote beslissingen op stadsniveau kan via de digitale democratie de stemming onder inwoners worden gepeild. Trots wil ook graag bij inwoners na gaan of een corporatieve wijkraad (loting van inwoners en raadsleden) iets voor een aantal Bredase wijken is.

Om goed in de gaten te houden of de acties die de gemeente Breda verricht de gewenste resultaten opleveren is Trots een groot voorstander om scherpe prestatie-indicatoren in de Begroting op te nemen. We krijgen dan beter inzicht wanneer een actie niet werkt, wanneer er geld bij moet of juist goed gaat. Met scherpe prestatie-indicatoren kunnen we beter bijsturen!


Trots is dus een groot voorstander om de invloed van inwoners op de besluitvorming (directe democratie) te vergroten. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar het constante proces van directe democratie via wijkplannen, wijkdeals, wijkplatforms, buurtbegroting en het Bredaas beRaad. Alleen hebben we daar wel mondige inwoners voor nodig, die ook nog eens de tijd hebben om het gesprek aan te gaan. Om bijeenkomsten bij te wonen naast de dagelijkse praktijk.

Vanuit dit perspectief kunnen voorstellen die inwoners indienen uit een enthousiaste groep touwtrekkers bestaan, maar waar niet iedereen uit de wijk het mee eens is. Het is dus belangrijk dat aan de voorkant zoveel mogelijk inwoners op de hoogte zijn gesteld en dat het voorstel draagvlak heeft ook buiten de initiatiefnemers om. Als er twijfel bestaat aan de ‘inclusie’ of ‘legitimiteit’ dan kan een referendum uitkomst bieden om de stemming onder inwoners te peilen.


Trots neemt haar taak als volksvertegenwoordigers erg serieus en komt in elk debat op voor inwoners! Als lokaal opererende partij hebben wij niet de ballast van landelijke voorkeuren. Bij Trots op Breda legt het landelijke ons niks op! Dat geeft ons dus de ruimte om de voorkeuren van inwoners voorop te stellen en te praten in de taal van de inwoners. Daar zijn wij TROTS op!