Trots op Breda is vanaf 2010 vertegenwoordigd in de Raad van Breda.

In 2014 heeft Trots op Breda een convenant gesloten met Ouderen 

Politiek Actief (OPA) een beweging vanuit 50 Plus en doen we vanaf 2018 

weer mee als lijst 8 trots/opa 


roepnaam TROTS op BREDA

  

OPA wil meer ouderen in de gemeenteraadsverkiezingen, want ouderen zijn nu ondervertegenwoordigt in de gemeenteraad.


Deze ideale samenwerking leidt ertoe dat we een brug kunnen slaan tussen jong en oud.


Trots richt zich op mens en maatschappij, is niet rechts en niet links, wil een gezonde economie en een goed sociaal beleid.


Samen zijn wij open, transparant en integer. Wij zijn er voor iedereen.


Wij willen onder de inwoners van Breda zijn en blijven weten wat bij hen leeft.


Wij blijven erop toe zien dat degenen die zorg nodig hebben die het krijgen.


Regionale samenwerking gaan we niet uit de weg.


Geen leeftijd- of welke vorm dan ook van discriminatie en een gezonde en duurzame samenleving is belangrijker dan materiaal gewin: erbij horen erbij zijn en blijven.


Bij de overdracht van zorgtaken, zoals jeugd- en ouderenzorg, door het Rijk aan de gemeente blijft ook bij een kleiner budget de klant centraal staan.


Participatie betekent niet dat de inwoners van Breda verplicht worden te zorgen voor elkaar, maar samen te komen tot oplossingen, eerlijke verdeling, laagdrempeligheid voor een leefbaar, gastvrij, veilig, sportief, ondernemend en bruisend Breda. 


Basis van onze politiek is een voorzichtig financieel beleid zonder lastenverzwaringen.

Op het gemeentelijk veiligheidsbeleid mag niet worden bezuinigd.